Airbnb skatt og skatteregler

05.09.2023

Airbnb skatt og skatteregler - alt du må vite. I denne artikkelen forklarer vi alt du må tenke på når det gjelder skatt knyttet til utleie gjennom Airbnb. Airbnb har blitt en populær plattform for å leie ut boliger til turister og reisende over hele verden. Selv om dette kan være en enkel måte å tjene ekstra penger på, er det viktig å ha forståelse for skattereglene som gjelder.  

Les vår veiledning under, eller bruk vårt kontaktskjema for å få svar på spørsmål du måtte ha om Airbnb-utleie


Forstå Skatteaspektene ved Airbnb-utleie: En Veiledning

I denne veiledningen forklarer vi hva du må vite når det gjelder skatt knyttet til Airbnb-utleie. Vi vil forklare når Airbnb-inntektene dine er skattepliktige og vise deg en enkel måte å beregne utleieskatten på ved hjelp av en Airbnb skattekalkulator og en enkel formel. Til slutt vil vi svare på noen vanlige spørsmål om Airbnb-skatt.

Når er Airbnb-inntekten skattepliktig?

Airbnb-inntekten din er skattepliktig i følgende tilfeller:

  • Korttidsutleie av egen bolig.
  • Korttidsleie av sekundærbolig.
  • Utleie av flere boliger/enheter.


Skatt på korttidsutleie i egen bolig

Hvis du driver korttidsutleie gjennom Airbnb i din egen bolig, er inntekten skattepliktig. Dette gjelder uansett om du leier ut hele boligen, et gjesterom eller en hybel. Korttidsleie refererer til utleie av egen bolig for perioder som varer mindre enn 30 dager.

Inntekter opp til 10.000 kroner er imidlertid skattefrie. Hvis du tjener mer enn 10.000 kroner, skal du betale kapitalskatt (for tiden 22 %) på 85 % av leieinntektene.

Eksempel på utregning av Airbnb-skatt:

Total inntekt: 100.000 kroner

Skattefritt beløp: 10.000 kroner

Skattepliktig beløp: 90.000 kroner

Utregning av skatt: (Total inntekt - 10.000) x 0.85 x 0.22

Utregning av skatt i eksempelet: (100.000 - 10.000) x 0.85 x 0.22 = 16.830 kroner

Skatten som skal betales på 100.000 kroner i leieinntekter er altså 16.830 kroner.

Merk at skattesatsene gjelder for 2023 og kan endres. Sjekk alltid Skatteetaten sine nettsider for oppdaterte skattesatser og regler.


Airbnb skatt ved utleie av sekundærbolig

Når det gjelder utleie av en sekundærbolig gjelder i hovedsak de samme skattereglene som ved utleie av boligen som du bor i selv. Leier du flere enheter, kan imidlertid inntekten regnes som næringsinntekt, og da gjelder reglene som vi beskriver under.


Airbnb skatt ved utleie av flere boliger eller enheter

Særlig hvis du leier ut flere enheter på Airbnb, er det viktig å vite at inntektene du tjener kan være skattepliktige. Hvis du regelmessig leier ut flere boliger, kan inntektene fra Airbnb-utleie bli betraktet som næringsinntekt. I dette tilfellet må du betale skatt som næringsdrivende, men du kan fradragsføre kostnadene knyttet til utleievirksomheten din.


Unngå ubehagelige skattesmeller - ta ansvar for Airbnb-skatten

Hvis du tjener mer enn det skattefrie beløpet (normalt 10.000 kroner), bør du selv sette av midler til skatten du skal betale. Hvis du leier ut jevnlig, kan det være lurt å beregne omtrentlig skatt hver måned og sette pengene på en egen konto. Du bør også oppdatere skattekortet ditt for å inkludere leieinntektene, slik at skattetrekket er korrekt. Dette vil hjelpe deg med å unngå uventede skatteforpliktelser.

Airbnb rapporterer inntektene til myndighetene

Det er viktig å merke seg at Airbnb kan rapportere inntektene du tjener til skattemyndighetene. Derfor er det avgjørende å være nøyaktig og rapportere all inntekt når du fyller ut skattemeldingen din.

Lei ut et rom skattefritt på Airbnb

Hvis du leier ut et rom som er mindre enn din egen bolig, er Airbnb-utleien skattefri hvis leieperioden er 30 dager eller lenger. Hvis du leier ut et rom i din egen bolig, er inntekten skattefri hvis leieperioden er 30 dager eller lenger.


Noen tips for å forstå Airbnb-skatt:

  • Forstå forskjellen mellom leieinntekt og næringsinntekt: Inntekten din fra Airbnb-utleie vil bli behandlet som leieinntekt hvis du leier ut boligen av og til. Hvis du regelmessig leier ut flere boliger og det anses som en virksomhet, vil inntekten din betraktes som næringsinntekt.
  • Hold oversikt over alle utgiftene dine: Hvis du regelmessig leier ut flere boliger, anses det som en virksomhet. I dette tilfellet kan du også ha fradrag for noen av kostnadene knyttet til Airbnb-utleien, inkludert rengjøring, reparasjoner, strøm, vann og andre utgifter relatert til utleievirksomheten.
  • Rapporter all Airbnb-inntekt: Som tidligere nevnt, kan Airbnb rapportere all inntekt du tjener til myndighetene. Sørg for å rapportere all inntekt når du fyller ut skattemeldingen din for å unngå straffeskatt og andre konsekvenser.
  • Få hjelp fra en skatteekspert: Hvis du er usikker på hvordan Airbnb-utleie påvirker skattesituasjonen din, kan det være lurt å søke råd fra en skatteekspert. En skatteekspert kan hjelpe deg med å forstå lokale regler og forskrifter, samt veilede deg i riktig rapportering av inntektene dine.
  • Hold deg oppdatert på Skatteetaten: For å få informasjon om gjeldende Airbnb-skatteregler, besøk Skatteetaten sine nettsider.


Airbnb Skattekalkulator

Smartepenger.no har utviklet en Airbnb Skattekalkulator som lar deg beregne skatten knyttet til korttidsutleie på Airbnb, Finn og lignende plattformer. Denne kalkulatoren kan være nyttig for å beregne hvor mye du må betale i skatt av utleieinntektene dine. Du legger enkelt inn antall utleiedager du selv er i boligen, antall utleiedager med korttidsutleie når du ikke er i boligen, samt priser, og du vil få beregnet skatten du skal betale. Med Smartepenger sin Airbnb Skattekalkulator kan du også beregne skatt for langtidsutleie av boligen din.

Er du usikker på hvor mye skatt du skal betale?

Vi håper denne veiledningen har hjulpet deg med å forstå skatteaspektene ved Airbnb-utleie bedre. For ytterligere informasjon og nøyaktige retningslinjer, anbefaler vi at du konsulterer Skatteetaten eller en skatteekspert i ditt område.

Ofte stilte spørsmål om Airbnb-skatt:

Dette er noen av de vanligste spørsmålene om skatt ved utleie på Airbnb:

Må jeg betale skatt ved Airbnb-utleie?

Ja, du må betale skatt ved Airbnb-utleie. Inntekter opp til 10.000 kroner er imidlertid skattefrie.

Hvor mye kan man tjene skattefritt på Airbnb?

Ved korttidsleie, det vil si utleie i perioder på 30 dager eller mindre i egen bolig, er inntekter opp til 10.000 kroner skattefrie.

Hvorfor er det skatt på Airbnb-utleie?

Myndighetene har bestemt at de som drar nytte av muligheten til å leie ut i egen bolig skal skatte av leieinntektene, uavhengig av leieperiodens varighet.

Må man betale skatt på utleie av hytte gjennom Airbnb?

Ja, skatteplikten gjelder også for utleie av hytte og annen fritidseiendom.

Hvor mye skatt er det på Airbnb-inntekter?

Hvis du leier ut i din private bolig, betraktes Airbnb-inntekten som kapitalinntekt, og du skal betale 22 % skatt av skattegrunnlaget (gjeldende for 2023). Hvis du leier ut flere enheter som næringsdrivende, kan skattesatsen være betydelig høyere.

Emner: Airbnb Skatt, Airbnb skatteregler, Airbnb Skatt kalkulator, Airbnb skattekalkulator, skatt utleie Airbnb, skatt Airbnb hytte, skatt på Airbnb utleie